уторак, 3. фебруар 2015.

Izjava zatvorenika krila E1, C tip zatvora u Domokosu ( Grčka)

Mi, zatvorenici, koji živimo i umiremo kao pseta u ovim zatvorima – skladištima za ljude, ne priznajemo one koji su ih stvorili, pre svih bivšeg ministra Athanasiou, kao odgovornog. Oni su potrošili ogromne sume, naročito za elektronski nadzor i preoklopljene specijalne policijske jedinice. Međutim njima je potpuno svejedno za naš život i zdravlje. Isto tako, oni ne poštuju sopstvene zakone, zatvorski kodeks i unutrašnje dogovore koji obezbeđuju medicinsku pomoć i medikamenate.
Dakle, u Domokos zatvoru nema doktora ni medicinskih sestara niti socijalnog osoblja. Stoga, u grčkom zakonodavstvu možda ne postoji smrtna kazna, ali u grčkim zatvorima ta kazna se sama nameće u praksi.
Danas, oko četiri izjutra, još jednog druga smo izgubili Mexas-a Alcibiades-a, starog 52 godine iz D2 krila. Sinoć od dvanaest popodne on je zatražio pomoć doktora, doktora koga nikad nismo ni imali u ovom zatvoru.
Za ovu smrt, koja je mogla da bude izbegnuta, smatramo odgovorne: od političke vlasti ministra, menadžera Kostara Th., tužioca Theologiti-ja, za neblagovremeni transport do bolnice. Ova smrt će biti dodata na crnoj listi umrlih, uz Galanisa Manolisa, isto iz D2 krila preminulog pre dva meseca.
Mi urgiramo kod ministra pravde, Nikos-a Paraskevopoulos-a, da mora biti dvadesetčetvoro časovna medicinska pokrivenost nad zatvorom. Isto tako, pozivamo ga da dođe lično u vizitu zatvoru i sam se uveri u tragični manjak svega.
Do tada, objavljujemo da odbijamo da uđemo u ćelije i isto tako odbijamo porcije koje nam sleduju od zatvora.
Svi zatvorenici krila E1  
Vasileios Varelas
Kostas Gournas
Mohammed Eltsimpah
Dimitris Koufontinas
Nikos Maziotis
Alexandros Makadasidis
Alexandros Meletis
Konstantinos Meletis
Merkoyri Ramadan
Giannis Naxakis

Georgios Sofianidhs

Postavljeno: utorak, 3. februar 2015,
preuzeto sa; http://325.nostate.net/?p=14468